NORTHUMBERLAND, MELBOURNE, AUSTRALIEN

2017 - 2018
Företag: Aurecon Australasia

En ny kontorsbyggnad på tolv våningar och en tillhörande kontorsbyggnad på fem våningar byggda genom och över en existerande byggnad för telefonväxel.

James ledde CAD teamet till att producera byggnadsinformation som var i fullständig samordning med den existerande byggnaden och försåg involverade parter med detaljer om prefabricerad stomme.

Arkitekt: John Wardle Architects

INTERNATIONAL QUARTER, LONDON, UK

2016 - 2017
Company: Ramboll UK

Ett pulserande nytt bostadsområde i London är hem till ett antal kommersiella ytor. Ramboll UK var de byggkonstruktörer som fick uppdraget att projektera den nya kontorsbyggnaden på elva våningar som angränsade till Londons existerande metro.

James, som vid tillfället arbetade för Ramboll, var den ledande Revit modelleraren med ansvar för samordningen och samarbetet med designteamet. Han utförde regelbundna geometrisamordningsrapporter och levererade en modell med BIM nivå 2 standard.

Arkitekt: Rogers Stirk Harbours + Partners

©2019 by K-LAB Projektering AB - 559192-7495

  • LinkedIn Social Icon