top of page
20210602_142003.jpg

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Renovering till kontorsbyggnad

Kontorsinredningsprojekt med fokus på materialåteranvändning och miljövänlig design

 

K-Lab åtog sig konstruktionen av nya trappor, konstruktionen av stora golvhålsfyllningar och konstruktionen av förhöjt golv. Alla nya element utformades för att minimera kostnader och använde miljövänliga material där det var möjligt.

bottom of page