top of page
EA2.jpg

KINGSPAN KOOLTHERM FACILITY 
JÖNKÖPING, SVERIGE

Företag: Ramboll Sverige AB

Denna 17500 kvm stora industrianläggning ska bli navet i Sverige för att stödja Kingspans distribution av produkter inom Skandinavien. Projektet togs från start till slutförande.
Graham agerade som designchef och klientgränssnitt, tog de första idéerna från kunden, utvecklade dem till en planeringsapplikation och utvecklade sedan designen  för anbudsprocessen. Efter utnämningen av huvudentreprenören fortsatte Graham som kundkontakt och kontrollerade kvaliteten på design och installationer på plats tills det var praktiskt möjligt.  komplettering.

bottom of page