PROJEKT

Vad vi skryter om

SANNASKOLAN

Design av ytterligare gymnasium

Sannaskolan är en befintlig skola i Göteborg som ursprungligen byggdes på 1940-talet.

 

Vårt tillämpningsområde var att urforma ett nytt gymnasium i limträträ samt rekonstruktion av flera andra skolbyggnader för nytt bruk.

PILHAMNS GÅRDAR

Äldreboende i trä

Visionen för projektet är en träbyggnad som huvudsakligen byggs av prefabricerade moduler och monteras på plats.


K-LAB-teamet utsågs till huvudkonsult i projektet och ledde alla andra tekniska konsulter genom projekteringen.

KV. FORSKAREN

Designtävning

En ny hälsoavdelning i hjärtat av Hagastaden byggd över de befintliga E4- och E20-tunnlarna.

K-lab arbetade nära arkitekten för att förstå deras vision och kom med olika ideer för att förbättra användarupplevelsen och minska koldioxidutsläpp i konstruktionen.

GASKLOCKAN 2

Tredjepartsgranskning

I denna arkitektoniskt unika gasverkbyggnad ska en teater byggas.

K-LABs granskning delades in i allmänna designprinciper, konstruktionsmetoder och genom samordning mellan strukturelement och specialtjänster, såsom teaterkonsulten.

NYA KAROLINSKA

Designhantering

Nya Karolinska i Solna är en stor utbyggnad på 330 000 kvm till den befintliga byggnaden som finansierades via ett offentlig-privat partnerskap.

Nya Karolinska i Solna var ett intensivt projekt på grund av flera intressenter, där Grahams primära roll var att agera uppdragskoordinator.

BRF. STEGET

Översyn av befintlig struktur

Två nya hyreshus kopplade till ett dubbelvåningsgarage. Byggnaden uppnår Miljöbyggnad Silver.

K-lab utförde konstruktionen och dokumentationen av byggnaden för att hantera och granska all dokumentation.

LUMAPARKSVÄGEN

Undersökning av befintlig struktur

Före en rekonstruktion av taket inklusive installation av solpaneler genomförde vi en undersökning av den befintliga strukturen. Bland annat inkluderade detta radarsökning av taket för att analysera förstärkningen.

ROYAL VIKING ATRIUM ROOF

Design av nytt fattak

Till en början skulle K-Lab endast undersöka det aktuella taket men det slutade med att K-Lab var med och bidrog till en omformning av det nuvarande taket.

NATURSKYDDS-FÖRENINGEN

Renovering inuti kontorsbyggnad

Renovering av ett kontor med fokus på materialåteranvändning och miljövänlig design.

K-Lab genomförde designen av nya trappor, reparationen av stora golvhåligheter och upphöjt golv. Alla nya delar designades på ett sätt som minimerade kostnaderna och genom att använda miljövänliga material där det var möjligt.

GETINGMIDJAN

Tillfälligt jobb för Centralbron

Getingmidjan är ett av de största infrastrukturprojekten i Stockholm. Den består av byte och renovering av tågspåren från Slussen till centralstationen.


K-Lab designade tillfälliga strukturer och kedjor för de befintliga pelarna på både Söderström och Nordström.

SILLKAJEN

Tredjepartsgranskning

En stor tomt i Nacka med 12 hyreshus, alla sammanlänkade med en fyrvåningsparkering. Tomten har stora stödmurar som sträcker sig upp till 20 meter höga runt om.

Vi genomförde en granskning av systemhanteringen med fokus på att hitta kostnadsbesparingar och tidsbesparingar under bygget.

K1. KARLBERGS STRAND

Tredjepartsgranskning och konstruktionsplanering

Solna Entré omfattar det nya JM-huvudkontoret. Byggnaden består av en källare på två våningar, med sex våningar ovan. Byggnaden innehåller långa stålstolar och tunga fasadbeklädnadselement.

Vi genomförde en granskning av konstruktionsdokument för hela byggnaden och hjälpte kunden med potentiella kostnads- och tidsbesparingar.

ARLANDA PIR G

Design av kompletterande flygplatsstrukturer

Utbyggnaden av Arlandas Terminal 5 gör att 100 000 resenärer kan anlända till Sverige varje vecka.

Graham, Karl och Paul arbetade med detta projekt och var med från ide till färdig konstruktion.

TATE MODERN

Byggledning

Visionen med den nya byggnaden var att uppdatera museets utseende till att se modernt ut samt addera moderna funktioner. Det här bidrar till att underlätta för de 5 miljoner som besöker museet per år.

BRF. DJURGÅRDSVYN

Fasaddesign och tredjepartsgranskning 

Miljöklassat hus med 49 lägenheter.

Som byggspecialist genomförde K-Lab en fullständig utvärdering av hela byggnadens design och levererade designdokument för landskapsarkitektur, fasad och terrasser. K-Lab på plats i 6 månader och kontrollerade alla delar av byggnaden innan slutkontrollen.

BRF FACETTEN

Tredjepartsgranskning

Två nya hyreshus med ett kombinerat källargarage på Kungsholmen.

K-Lab genomförde granskningen av Bygghandling-dokument. Granskningen fokuserade på att hitta kostnadsbesparingar och tidsbesparingar i konstruktionen, och kontrollerade också utformningen av kritiska element

VILUNDA KYRKA

Nytt atriumtak

För den här kyrkan designade K-lab ett nytt tak över den befintliga innergården. Detta var en del av en större renovering av kyrkan.

SOLAR DESALINATION 

Analys av lättviktsmodulstruktur

Vi arbetade med den danska arkitektfirman GXN för att utveckla en prototyp för avsaltning av vatten. Slutprodukten anses vara modulär och kommer skickas till områden i världen där brist på rent vatten är ett problem.

©2019 by K-LAB Projektering AB - 559192-7495

  • LinkedIn Social Icon