Sannaskolan-1.jpg
SANNASKOLAN,
GÖTEBORG, SVERIGE

2020 

Sannaskolan är en befintlig skola i Göteborg som ursprungligen byggdes på 1940-talet.

 

Vårt syfte var projektering av en ny gymnastiksal i limträ samt ombyggnad av flera andra skolbyggnader för ny användning.