TATE MODERN, LONDON, UK

2010 - 2012
Företag: Ramboll UK

Visionen för den här nya byggnaden är att omdefiniera museet för tjugohundratalet genom att integrera lärande, uppvisande och sociala funktioner. Den nya utbyggnaden av Tate Modern möjliggör upp till 5 miljoner besökare per år.
Graham representerade klienten som designledare på byggarbetsplatsen under två år arbetandes för Ramboll UK.

Arkitekt: Herzog & de Meuron