facetten

BRF FACETT

Två nya flerbostadshus med kombinerat källargarage beläget på Kungsholmen.

Företog granskning av Bygghandlingshandlingar. Granskningen fokuserade på att hitta kostnadsbesparingar och tidsbesparingar i byggandet, och kontrollerade även designen av kritiska strukturella element