top of page
20200825_083855.jpg

GETINGMIDJAN
STOCKHOLM, SVERIGE

Entreprenör: Implenia

K-LAB åtog sig projekteringen av provisoriska kassuner för att möjliggöra rehabilitering av befintliga brofundament på Söderströms- och Norrströmbroarna. Totalt designade och dokumenterade K-LAB över 10 olika kassor, varierande i storlek från 3m x 3m x 2m djup till 20m x 10m x 7m djup.

Under hela konstruktions- och byggprocessen hade K-LAB nära kontakt med entreprenören Implenia och deras team av underleverantörer som utförde dyk- och undervattensbyggnadsarbetet.

bottom of page