NYA KAROLINSKA SJUKHUS, STOCKHOLM, SVERIGE

2014 - 2015
Företag: Ramboll Sverige

Nya Karolinska Solna är en stor utbyggnad på 330 000 kvadratmeter till ett existerande ledande sjukhuskomplex som finansierades via en offentlig-privat samverkan. 

Nya Karolinska Solna var ett intensivt projekt till följd av de många intressenterna, så Grahams huvudsakliga roll inom det här stora sjukvårdsprojektet var som uppdragskoordinator mellan fas 4, 5 & 6. Utöver detta ledde Graham ett team av specialister som utvecklade och designade gångbroar mellan fas 5 och den existerande sjukhusbyggnaden. I och med slutförandet av fas 5 jobbade Graham även med plandesignen av fas 9, vilket är ett specialistcenter för radioterapi.

Arkitekt: White Arkitekter / Tengbom