top of page

NYA KAROLINSKA SJUKHUS STOCKHOLM, SVERIGE

Företag: Ramboll Sverige

Nya Karolinska Solna är en stor utbyggnad på 330 000 kvm till ett befintligt primärvårdskomplex som finansierats via ett offentlig-privat partnerskap.

Nya Karolinska Solna var ett intensivt projekt på grund av de många intressenterna, så Grahams primära roll i detta stora sjukvårdsprojekt var som uppdragskoordinator mellan fas 4, 5 & 6. Dessutom ledde Graham ett specialistteam för att utveckla och designa skyway-broar mellan fas 5 och den befintliga sjukhusbyggnaden. Efter att ha avslutat fas 5, arbetade Graham med plandesignen för fas 9, som är en specialistklinik för strålbehandling.

Arkitekt: White Arkitekter / Tengbom

bottom of page