Pilhamns.jpg

PILHAMNS GÅRDAR, VÄRMDO, SVERIGE

2020
Arkitekt: Marge Arkitekter

Projektet består av 70 lägenheter fördelade på två våningar med fyra vingar som förgrenar sig från ett centralt gemensamt atrium.

K-LAB utsågs till ledande teknikkonsult i projektet och styrde alla andra tekniska konsulter genom designfasen.

Visionen för projektet är en träbyggnad som huvudsakligen byggs av prefabricerade moduler som monteras på plats.

Med ett nära samarbete med arkitektgruppen, från inledningen av projektet, kunde K-LABs ingenjörer utifrån A-planlösningar utforma ett modulsystem. Som tog hänsyn till faktorer såsom KL-träets hållfasthet, installationer och transport av modulerna från fabrik till byggplats.

K-LABs grupp har samarbetat nära med arkitekterna och installationsingenjörerna för att skapa en effektiv och hållbar lösning.

K-LAB tillhandahöll också råd för att minska koldioxidsutsläpp i den föreslagna byggnaden samt hållbara alternativ i utformningen utav byggnadens fundament.