top of page
Pilhamns.jpg

PILHAMNS GÅRDAR VÄRMDO, SVERIGE

Arkitekt: Marge Arkitekter

Projektet består av de 70 lägenheterna fördelade på 2 våningar och över 4 flyglar som förgrenar sig från ett centralt gemensamt atrium.

K-LAB-teamet utsågs till ledande konsult för projektet, och hanterade alla andra tekniska konsulter genom designfasen.

Visionen för projektet är en träbyggnad, huvudsakligen byggd av prefabricerade moduler och monterad på plats.

I nära samarbete med arkitektteamet från början, the 

K-LAB-ingenjörer kunde ta den arkitektoniska layouten och utforma ett modulärt system med hänsyn till faktorer som strukturell styrka hos CLT-virke, installationstjänster och transport av modulerna från fabrik till plats.

K-LAB-teamet har arbetat nära arkitekterna och serviceingenjörerna för att skapa en effektiv och hållbar lösning.

Teamet gav också råd om det förkroppsligade kolinnehållet i den föreslagna strukturen samt hållbara alternativ med avseende på byggnadens fundament.

bottom of page