VÅRA TJÄNSTER

Erbjuder Lösningar som gör Skillnad

Blueprint Design

BYGGKONSTRUKTION

Vi utnyttjar våra olika färdigheter och breda kunskaper inom byggnadsindustrin för att säkerställa att våra ritningar är realistiska, kostnadseffektiva och funktionella. Vi förstår att vi endast utgör en liten del av hela byggnadsprocessen och fokuserar därför vår designstrategi på att se till den större helhetsbilden för att uppnå de bästa resultaten för våra klienter, inte bara de bästa strukturella utfallen. 

BIM KOORDINATION

Vi finner glädje i att nyttja nya teknologier för att skapa bättre och mer hållbara produkter åt våra klienter. Genom BIM koordination försäkrar vi att alla inputs från ingenjörer och arkitekter är koordinerade, vilket gör det möjligt för oss att skapa en slutmodell som kan användas för kontinuerlig upprätthållning av faciliteterna i byggnaderna vi designar.

Urban Skyline
Structural Designing

EXTERN GRANSKNING

Ibland kan ett par nya ögon finna annorlunda, mer effektiva designlösningar. Med över 80 år av samlad erfarenhet inom byggkonstruktion är våra klienter i trygga händer när de önskar få sina projekt granskade.

PROJEKTERINGSLEDNINGSTJÄNSTER

Med en stark bakgrund inom byggnation både från designkontor och ute på byggarbetsplatser erbjuder K-LAB projekteringsledningstjänster inom design som specialiserar sig på designprocessen. Vi samarbetar nära med klienten, arkitekter, entreprenörer och andra tekniska discipliner för att främja en problemfri samordning genom alla steg av byggnadsprocessen. På K-LAB erbjuder vi proaktiv problemlösning genom hela projektets gång.

Civil Engineer
 

©2019 by K-LAB Projektering AB - 559192-7495

  • LinkedIn Social Icon