top of page
Services: Our Services

VÅRA TJÄNSTER

ERBJUDER LÖSNINGAR SOM GÖR SKILLNAD

Untitled-1.gif

(HÖVER FÖR ATT SPELA)

BYGGTEKNIK

Analys, design och dokumentation

Vi utnyttjar vår mångsidiga kompetens och starka kunskap om byggbranschen för att säkerställa att designen är realistisk, kostnadseffektiv och funktionell. Vi förstår att vi bara är en liten kugge i det övergripande skapandet av en byggnad och därför fokuserar vår designstrategi på helhetstänkande för att uppnå de bästa resultaten för våra kunder, inte bara för den bästa strukturella resultaten.

BIM-KOORDINERING

Skapa användbara modeller

Vi tycker om att använda ny teknik för att skapa bättre och mer hållbara produkter för våra kunder. Genom BIM-samordning säkerställer vi att all ingenjörs- och arkitektinsats samordnas, vilket gör att vi kan skapa en slutmodell som kan användas för löpande anläggningsunderhåll av de byggnader vi ritar.

COVER.jpg
Pilhamns-gif.gif

(HÖVER FÖR ATT SPELA)

solna gif copy.jpg
solna-gif.gif

(HÖVER FÖR ATT SPELA)

TREDJEPARTSGRANSKNING

Kostnadseffektiv och tidsbesparande

Ibland kan en ny uppsättning ögon hitta olika, mer effektiva designlösningar. Med över 80 års samlad erfarenhet av konstruktionsteknik ger vi sinnesfrid för våra kunder som vill få sina projekt granskade.

PROJEKTLEDNING

Optimering av designprocess

Med en stark byggbakgrund både på designkontoret  och på plats erbjuder K-LAB designprojektledningstjänster specialiserade på designprocessen. Vi har ett nära samarbete med beställare, arkitekter, andra tekniska discipliner och entreprenörer för att driva en smidig samordning i alla skeden av byggprocessen. Vi på K-LAB tillhandahåller proaktiv problemlösningsförmåga under hela projektets livstid.

SLIDE 1.jpg
Edited-GIF.gif

(HÖVER FÖR ATT SPELA)

KVALITETSSÄKRING

Vi arbetar hela tiden med vårt kvalitetssystem, se nedan för våra uppdaterade policyer. För att veta mer om vårt pågående arbete - kontakta oss. 

K000000 K-lab Projektering AB - Kvalitetspolicy

service anchor
bottom of page