top of page
Huvudsta-fron-01.jpg

K1 KARLBERGS STRAND
STOCKHOLM, SVERIGE

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Vi utsågs till tredje parts granskare av bygghandlingsunderkonstruktionen och överbyggnadskonstruktionen. Vi genomförde en komplett utvärdering av byggnaden vilket ledde till att vi granskade andra discipliner såsom geoteknik, mekanik, VVS och bergteknik. Som en del av denna granskning kunde vi erbjuda flera kostnads- och tidsbesparande alternativ som också skulle minska koldioxidavtrycket från byggnadens konstruktion. K-LAB-teamet arbetade nära JM:s design- och konstruktionsledningsteam för att identifiera de viktigaste drivkrafterna för detta projekt och skräddarsy våra designlösningar för att passa projektets behov

bottom of page