Huvudsta-4_17-JM-HK-6.jpg

K1 KARLBERGS STRAND, STOCKHOLM, SVERIGE

2020
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

K-Lab Projektering utsågs till oberoende granskare av Bygghandling konstruktions-dokumentationen.

En fullständig utvärdering av byggnadens design genomfördes inklusive både den strukturella utformningen och Bygghandling ritningar.

Utvärderingen ledde till att teamet granskade geotekniska rapporten för tomten. Som en del av denna granskning kunde K-Lab föreslå flera alternativ där 

betydande besparingar kunde uppnås genom att förenkla konstruktionen och därav förkorta produktionstiden.

K-Lab samarbetade nära med JM-projektledningsgrupp för att identifiera de viktigaste drivkrafterna för projektet, så att de kunde ge en tydlig och motiverad granskning samt utforma genomtänkta lösningar för kostnadsbesparingar.