OM K-LAB

K-LAB grundades med syftet att utmana de rådande normerna inom byggbranchen. Var och en av oss har arbetat med innovativa projekt över stora delar av världen och har nu slagit samman över 100 års erfarenhet inom byggnadsindustrin för att genom innovativt tänkande leverera design och ingejörskunskap utöver det vanliga

Våra medarbetare har olika bakgrunder:  bygg- och projektledning, arkitektur, byggkonstruktion och BIM-koordinering. Tillsammans sitter vi på en stor mängd kunskaper och har kompletterande styrkor. Detta, tillsammans med en stark kommersiell förståelse, gör det möjligt för oss att förstå ett specifikt problem utifrån olika synvinklar för att komma fram till den bästa lösningen för ett specifikt behov.

 

MEDARBETARE

 • GRAHAM EDGE

  Managing Director

  MIStructE

  graham.edge@k-lab.se

  Graham har över 30 års erfarenhet av byggbranchen från Storbrittanien, Sverige och USA. Han har erfarenhet av att bygga med en mängd olika material: trä, tegel, stål, betong och glas.


  Han har förutom konstruktion stor generell erfarenhet av designprocesser och en stor förståelse för principer och lösningar inom stadsplanering. Under sin karriär har han jobbat med flera typer avprojekt: bostäder, sjukhus, höghus, skolor, museum och offentliga byggnader, flygplatser & kommersiella fastigheter.

 • KARL LAMBERT

  Senior Project Manager

  MIEI GICE

  karl.lambert@k-lab.se

  Karl tog siun ingejönrsexamen I Irland för 20 år sedan och har sedan dess fått en bred internationell erfarenhet efter att ha arbetat inom byggnads-, telekommunikations- och luftfartsindustrin i Storbritannien, Irland, Sydostasien och Sverige. Han lägger nu sitt största fokus på att leda våra designteam och på projektsamordning mellan kunder, arkitekter och andra discipliner.

   

  Karl använder sin breda erfarenhet från flera industrisektorer för att komma med nya lösningar för allt som har med designen att göra.

 • PAUL CAMPESATO

  Principal Structural Engineer

  GIStructE GIEAust

  paul.campesato@k-lab.se

  Paul har 8 års erfarenhet som konstruktör och har ritat byggnader i Australien, Nya Zealand, Förenade Arabemiraten, Thailand och Sverige. Han har erfarenhet av att byggnader för flygplatser, kommersiell sektor, utbildning, sjukvård och bostäder. Han använder sin multidisciplinerade kunskap inom mekaniska system, fasadsystem, anläggningsarbeten och hållbarhet för att försäkra att den strukturella designen kompletterar andra discipliner. Hans styrkor ligger i hans problemlösningsfärdigheter och snabba designförmåga som ger arkitekter och kunder möjlighet att uppnå sin idéergenom användning av innovativa strukturella lösningar.

 • JESPER LINDBERG JENSEN

  BIM Specialist

  jesper.jensen@k-lab.se

  Jesper har jobbat med konstruktion i nästan 10 år. Han starade som assisterande projektledare och började då bygga upp sin kunskap inom konstruktion och design.

  Hans roll som BIM-ansvarig handlar främst om att arbeta i den digitala projektmiljön, hantera och strukturera modeller i Revit och utföra fullständiga projektkoordineringar och konstruktionssekvensering i Navisworks, Revizto och Synchro.

   

  Jesper leder K-Lab till att arbeta i 5D på alla projekt så att våra kunder kan få uppleva BIM och dess fördelar.

 • EDWARD LUNQE

  Structural Engineer

  BSc Structural Engineering

  edward.lunqe@k-lab.se

  Edward har arbetat som byggnadskonstruktör de senaste fem åren. Han har varit involverad i flygplatsterminaler, bostadshus och industribyggnader. Hans roll på K-lab innefattar att leda konstruktionsutformning i byggnationer, lösa våra kunders utmaningar genom innovativa lösningar, åta sig detaljerade statiska beräkningar och att följa upp konstruktionsutformningen genom att vara närvarande på plats under produktion.

   

  Edward har god förståelse för svenska normer och branschstandarder. Han använder denna kunskap till att skapa byggtekniska detaljer tillsammans med våra samarbetetsparterns, vilket resulterar i säkra och energieffektiva byggnader.

 • ALMA HELLSTRÖM

  Market Coordinator and Assistant Modeler

  alma.hellstrom@k-lab.se

  Alma har haft ett stort intressse för konstruktion och design under många år. Hon använder denna passion och kunskap för att driva K-Lab’s externa marknadsföring. Hennes två roller på företaget innefattar att skapa förslag för våra utgående anbud och konstant söka efter nya möjligheter och projekt för K-lab. Hon assisterar även i modellering.

   

  Almas naturliga entusiasm tillåter teamet att fokusera på projekten medan som tar sig an marknaden och håller vår VD uppdaterad för kommande projekt.

 • DAVID TREACY

  Principal Structural Engineer

  BEng MIEI

  david.treacy@k-lab.se

  David har över 12 års erfarenhet i strukturell design inom flera olika sektorer så som utbildning, bostäder, kommersiell, offentlig infrastruktur och industri. Tidigare har han arbetat i England, Irland, Danmark och Sverige och har designat byggnader runt om i världen som i USA och i Kina.

  Med erfarenhet inom ombyggnationer, förändringar och uppdateringar av historiska byggnader samt alla typer av nybyggnationer har han ett tvärvetenskapligt fokus.

  David har ett stort intresse i hållbar design och har varit involverad i, och tagit flera branschövergripande initiativ, för att säkerhetsställa att miljöpåverkan ska minska inom byggnationer.

 • LOVISA BODIN

  Product Manager

  lovisa.bodin@k-lab.se

  Lovisa har en bakgrund inom projekt- och affärsledning. Hon jobbar jämsides med våra projektledare för att planera och spåra våra leveranser och arbetar med vårt vinnande team för att hela tiden fördela rätt resurser till kommande projekt. Eftersom hon inte har en bakgrund inom konstruktion kan hon bidra med mångsidiga synpunkter på våra olika projekt men också bidra till nya idéer från olika branscher. 

  Lovisa är en integrerad del av vårt team för projektleverans och affärsplanering.

 • LAURA CIRTAUTAITE

  Senior Structural Engineer

  MEng

  laura.cirtautaite@k-lab.se

  Laura har över 8 års erfarenhet inom konstruktionsteknik där hon har arbetat både i England och Sverige. Hon har en stark teknisk försåelse med bakgrund inom geotekniska konstruktioner och av användandet av betong och stål.

  Laura är en vital del av vår beräkningsgrupp och överblicka simultant flera projekt. Hon hjälper till med planeringsgranskningarna för alla nya projekt för att driva designlösningarna i rätt riktning.

  Laura har även stor erfarenhet av mötet med befintliga konstruktioner efter att ha arbetet med flera ombyggnader i England, allt från småhusombyggnader till större kontor.

 • SAMUEL ELIASSON

  Senior Structural Engineer

  MSc Architectural Engineering

  samuel.eliasson@k-lab.se

  Samuel har en bakgrund inom både konstruktionsteknik och arkitektur, genom att både ha pluggat och arbetat inom de båda branscherna under de senaste 10 åren.

  Han är ledande i Sverige inom beräkningsmetodik och parametrisk analys och har tillbringat en stor del av sin karriär till att arbeta med trä- och KL-trä-strukturer. Hans passion är att utveckla enkla strukturella lösningar för komplexa arkitektoniska former.  

  Samuel leder K-labs parametriska designteamdär han fokuserar på att utveckla ett helhetsdesignprogram föratt maximera effektiviteten i arkitektoniska och strukturella layouter.

©2019 by K-LAB Projektering AB - 559192-7495

 • LinkedIn Social Icon