solar%20desalination%20prototype%20cfd3_edited.jpg

SOLAVSALTNING

Analys av lätt modulär struktur

Vi arbetade med den danska arkitektstudion GXN för att utveckla en prototyp för avsaltning av vatten. Slutprodukten tros vara modulär och skickas till områden i världen där brist på rent vatten är ett problem.